กลไกฉุกเฉินป้องกันความผิดปกติทางพันธุกรรม

กลไกฉุกเฉินป้องกันความผิดปกติทางพันธุกรรม

กลไกฉุกเฉินป้องกันความผิดปกติทางพันธุกรรมกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการแบ่งเซลล์ มันช่วยให้มั่นใจว่าการแยกส่วนเซลล์ที่มีสุขภาพดีและจริง ๆ แล้วโจมตีเฉพาะโปรตีนในกรณีของการพัฒนาเซลล์พยาธิสภาพที่ใกล้เข้ามาการแยกถูกเตรียมไว้สำหรับการโจมตีนี้ทันทีที่โปรตีนทั้งสองถูกแก้ไขโดยกลุ่มฟอสเฟต เอนไซม์รับผิดชอบการติดฉลากฟอสโฟรีเลชั่นของโปรตีน

การพัฒนาเซลล์ ก่อนที่เซลล์จะเริ่มแบ่งเอนไซม์จะหายไปโดยที่จุดตรวจสอบการประกอบแกนหมุนนั้นทำงานได้และสามารถมั่นใจได้ว่าการแบ่งเซลล์จะดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ ในกรณีนี้การแยกจะตอบสนองการทำงานในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่สามารถระบุและโจมตีจุดตรวจสอบชุดประกอบสปินเดิลชำรุดกระบวนการในการแบ่งเซลล์จะถูกเร่งความเร็วและในขณะที่ NEK2A ยังคงปรากฏอยู่ในเซลล์ ตอนนี้มันรับรู้โปรตีนทั้งสองการทำงานร่วมกันของเอนไซม์สองตัวที่พวกเขาค้นพบว่าเป็น มันเป็นกลไกฉุกเฉินที่มีผลบังคับใช้ทันทีที่จุดตรวจสอบการชุมนุมแกนหมุนชำรุดทำให้เกิดการแยกผิดของโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง